PORT GDAŃSK jest największym polskim portem morskim i czwartym na Bałtyku pod względem przeładunków. Jest ważnym międzynarodowym węzłem komunikacyjnym. Znajduje się w nim nowoczesny głębokowodny terminal kontenerowy, specjalistyczne bazy przeładunku surowców energetycznych (paliw płynnych, węgla i gazu płynnego), baza i terminal dla promów pasażerskich oraz statków ro-ro, bazy przeładunku samochodów osobowych i owoców cytrusowych, baza do obsługi siarki oraz innych ładunków masowych, baza przeładunku fosforytów. Pozostałe uniwersalne nabrzeża umożliwiają przeładunek drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych.