SINGAPORE MARITIME & BUSINESS MIXER to wydarzenie organizowane przez największy polski port – Port Gdańsk, który jako jedyny na Morzu Bałtyckim ma regularne, bezpośrednie połączenia kontenerowe z portami Azji. Jest jednym z kluczowych ogniw w europejskim łańcuchu dostaw. Dzięki temu to właśnie Polska zasila rynki swoich sąsiadów w Północno-Wschodniej Europie – a jest tam ok. 120 mln konsumentów. Transport towarów przez Port Gdańsk to nie tylko najszybszy, ale i najtańszy sposób dotarcia w głąb Europy.

SINGAPORE MARITIME & BUSINESS MIXER będzie okazją do ożywienia wymiany handlowej między Polską a Singapurem. W wydarzeniu udział wezmą polskie firmy m.in. z branży logistycznej, lotniczej, budowlanej, farmaceutycznej, chemicznej czy nowych technologii, zainteresowane zarówno eksportem, jak i importem towarów.

TERMIN I MIEJSCE:
Singapur – 29-30 października

29 października
8:00-9:00 – Recepcja
9:00 – Uroczyste otwarcie
16:00 – Koniec seminarium
19:00 – Kolacja dla uczestników

30 października
10:00-12:00 – Wizyta studyjna w PSA
9:00-15:00 – Spotkania B2B

Detailed Agenda